Afscheid bestuursleden Robbie Dröge en Steven de Frel

Op 21 juni jl. hebben wij afscheid genomen van onze bestuursleden Steven de Frel en Robbie Dröge. Beiden waren al betrokken bij de Lions Werkgroep Indonesië en maakten vervolgens van meet af aan deel van ons Stichtingsbestuur.

Eind van een lang tijdperk.

Tevens verwelkomden wij Peter van Es als nieuw bestuurslid. Peter zal de functie van penningmeester waarnemen.

Ook stonden we stil bij het plotseling overlijden van ons bestuurslid Peter Brandenburg.

Overlijdensbericht Peter Brandenburg

Met grote verslagenheid hebben wij, Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië, kennis genomen van het overlijden van ons bestuurslid Peter Brandenburg. Hij overleed afgelopen woensdagvond 4 mei in zijn geliefde Frankrijk. In de vele jaren dat Peter bestuurslid is geweest van onze stichting heeft hij zich steeds, naast tal van andere activiteiten, ingezet voor onze projecten in Indonesië. Peter gaf op en top gestalte aan ons motto: “Lions helpen”

Wij zijn hem zeer dankbaar voor alle energie en deskundigheid die hij aan de stichting gegeven heeft.

Met hem verliezen we een uiterst trouw, integer, bekwaam en geliefd bestuurslid.

Wij wensen Tineke en de familie alle sterkte om dit vreselijke verlies te dragen!