Beleidsplan


De stichting heeft ten doel: het actief bevorderen van de vriendschapsbanden tussen MD 110 Nederland en MD 307 Indonesië op cultureel en maatschappelijk terrein, zowel materieel als immaterieel. Daarnaast wordt projecthulp geboden. De stichting geeft uitvoering aan de jumelage overeenkomst van 1995 met Indonesië.

Het uitwisselingsprogramma omvat de uitwisseling van jeugd, jongeren, deskundigen, dans- en muziekgroepen. Nederlandse jeugd kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking worden gebracht voor verblijf bij Indonesische gastgezinnen zoals het geval is met de internationale jeugduitwisseling.

Kleinschalige projecten komen voor financiële hulp in aanmerking. Ook worden projecten ter adoptie aangeboden aan Nederlandse Lionsclubs. Bij natuurrampen wordt een beroep gedaan op materiële bijstand van de gouverneursraad.

Voor de financiering van hulpprojecten verzekert de stichting zich van fondsen door het organiseren van fundraising-evenementen.

Als landelijk adviesorgaan weten velen de weg naar de stichting te vinden. Het uitgebreide netwerk in Indonesië, gepaard aan deskundigheid en actuele kennis van het land, scheppen een waarborg voor een juiste besteding van gelden, goederen en diensten in Indonesië.

Het bovenstaande wordt uitgevoerd door middel van de volgende actiepunten:

  • de fundraising activiteiten zijn toebedeeld aan de vice-voorzitter;
  • de PR vindt plaats vanuit het bestuur van de stichting;
  • het verstrekken van subsidies vindt plaats door aanvragen in nauw overleg met Indonesische Lions.

Bij de uitvoering van onze taak doen wij een beroep op de capaciteit van leden en niet-leden van Nederlandse Lions Clubs.