Welkom bij onze ANBI Stichting
PDF Afdrukken E-mailadres

Stichting Samenwerking Lions Nederland –Indonesië

Algemene Gegevens

Naam ANBI: Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië

Telefoonnummer: 079 360 01 81

K.v.K: 30286840 RSIN/Fiscaal nummer: 8223 37 940

Website: www.slni.nl E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Adres: Concordiaweg 149 | 4206 BK Gorinchem

Postadres: Amaranthout 47 | 2719 MR Zoetermeer

Verantwoording

Bestuur

 • Voorzitter Ton Soeters (LC Bussum Godelinde)
 • Vice-voorzitter Peter Brandenburg (LC  Alblasserwaard Souburgh)
 • Secretaris Bert van Eken (LC Zoetermeer)
 • Penningmeester Robbie Dröge  (LC Nootdorp-Pijnacker)
 • Projecten Steven de Frel (LC Nootdorp-Pijnacker)
 • Adviseur Frank Marcus (LC Gouda)

Portefeuillehouder Gouverneursraad

 • Siep Eilander (LC Zoetermeer De Meerbloem)
Beleidsplan

De stichting heeft ten doel: het actief bevorderen van de vriendschapsbanden tussen MD 110 Nederland en MD 307 Indonesië op cultureel en maatschappelijk terrein, zowel materieel als immaterieel. Daarnaast wordt projecthulp geboden. De stichting geeft uitvoering aan de jumelage overeenkomst van 1995 met Indonesië.

Het uitwisselingsprogramma omvat de uitwisseling van jeugd, jongeren, deskundigen, dans- en muziekgroepen. Nederlandse jeugd kan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking worden gebracht voor verblijf bij Indonesische gastgezinnen zoals het geval is met de internationale jeugduitwisseling.

Kleinschalige projecten komen voor financiële hulp in aanmerking. Ook worden projecten ter adoptie aangeboden aan Nederlandse Lionsclubs. Bij natuurrampen wordt een beroep gedaan op materiële bijstand van de gouverneursraad.

Voor de financiering van hulpprojecten verzekert de stichting zich van fondsen door het organiseren van fundraising-evenementen zoals bijvoorbeeld "De Nacht van de Stille Kracht" .

Als landelijk adviesorgaan weten velen de weg naar de stichting te vinden. Het uitgebreide netwerk in Indonesië, gepaard aan deskundigheid en actuele kennis van het land, scheppen een waarborg voor een juiste besteding van gelden, goederen en diensten in Indonesië.

Het bovenstaande wordt uitgevoerd door middel van de volgende actiepunten:

 • de fundraising activiteiten zijn toebedeeld aan het bestuurslid "PR en Fundraising Projecten";
 • de PR vindt plaats vanuit het bestuur van de stichting;
 • het verstrekken van subsidies vindt plaats door aanvragen in nauw overleg met Indonesische Lions.

Bij de uitvoering van onze taak doen wij een beroep op de capaciteit van leden en niet-leden van Nederlandse Lions Clubs.

Ons Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers van de Stichting Samenwerking Lions Nederland-Indonesië genieten geen beloning of vergoeding bij het uitoefenen van activiteiten namens de stichting. Eventuele vergoeding voor gemaakte onkosten is wel mogelijk.

Onze uitgeoefende activiteiten

 • De organisatie van een Indonesisch fundraising diner "de Nacht van de Stille Kracht"  t.b.v. de operatie van tientallen kinderen met een schisis (hazenlip en/of open gehemelte) van het Indonesische platte land.
 • Werven van sponsoren voor het EBBI-programma dat  zich richt op wezen en arme kinderen verstoken van onderwijs, die met financiële steun van Lions in staat kunnen worden gesteld regulier lager onderwijs te volgen.

Onze Fondsenwerving

De stichting verwerft haar middelen door:

 • subsidies, giften en donaties
 • hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
 • doelgerichte jaarlijkse fondsenwervingsacties.

Ons Fondsenbeheer

De stichting heeft haar gelden in kas bij de Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. De stichting houdt geen groter vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. De kosten voor het werven van geld en beheerskosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Onze Financiële Verantwoording

Financiële verantwoording 2019-2020

Financiële verantwoording 2018-2019

Financiële verantwoording 2017-2018

Financiële verantwoording 2016-2017

Financiële verantwoording 2015-2016

Financiële verantwoording 2014-2015

Financiële verantwoording 2013-2014

Financiële verantwoording 2012-2013

Contact

 • Secretariaat: Amaranthout 47 | 2719 MR Zoetermeer Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. | 079 360 01 81
 • Website: www.slni.nl
 • IBAN: NL15RABO0157807533 t.n.v. Stichting Samenwerking Lions Nederland Indonesië
Laatst aangepast op vrijdag 09 oktober 2020 15:49